Primer stavkov z «akademska»

« Ker so se akademska področja v 19. stoletju vse bolj specializirala, se je zgodovina začela opredeljevati kot preučevanje preteklosti na podlagi pisnih artefaktov. »
« Sociologija in akademska zgodovina sta bili del večje inovacije na področju človeškega učenja: družboslovja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021