Stavki z «živalske»

« Poleg tega so jim živalske kože služile kot oblačila in zavetje, kar jim je omogočilo obstoj v podnebju, kjer se sicer ne bi mogli naseliti. »
« Medtem ko številne živalske vrste izumirajo vse okoli nas, se žuželke razmnožujejo z neverjetno hitrostjo: cikel poteka vsakih štiri do pet mesecev in v enem letu lahko potomci ene same žuželke štejejo na milijone. »
« Tla vsebujejo številne mineralne, rastlinske in živalske snovi. »
« Zato izginjajo živalske in rastlinske vrste, drugim pa grozi izumrtje, če ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021