7 stavkov z «element»

« Z napadom na božič je ohranil element presenečenja, jih premagal in zajel več kot devetsto ujetnikov. »
« Ključni element opredelitve pojma "civilizacija" je ideja, da se veliko število ljudi združi v skupino, ki je prevelika, da bi jo lahko sestavljala le razširjena družinska skupina. »
« Pomemben element moči duhovščine v mezopotamskih mestih je bilo dejstvo, da so duhovniki trdili, da lahko pomirijo in pomirijo bogove, da ne bi poslali nove uničujoče poplave, epidemije ali kuge kobilic. »
« Vsak gradbeni element piramide je tehtal približno 2,5 tone in so ga morali prevažati po rampah z vrvmi in jermenicami. »
« Radikalni element judovske vere in judovskega pravnega sistema, ki je zrasel iz nje, Talmuda, je bila ideja, da so vsi Judje enaki pred Bogom, ne pa da imajo nekateri Judje tesnejši odnos z Bogom. »
« Gutenbergova tiskana ilustracija je postala ključni element pri širjenju informacij, saj je bila stopnja pismenosti na splošno še vedno nizka; vendar so si ljudje, tudi če niso znali brati, lahko ogledovali ilustrirane brošure in plakate. »
« Ključno vprašanje za Martina Lutra je bil koncept dobrih del, ki je bil v zgodnji Cerkvi bistven element odrešenja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021