Primer stavkov z «jedro»

« Zato je pomembno poudariti, da prvotno jedro zahodne civilizacije ni bilo v Grčiji ali kje drugje v Evropi, temveč na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki. »
« Herakliju je uspelo rešiti jedro Bizantinskega cesarstva, Anatolijo in Balkan, tako da je v boje zaposlil svobodne kmete, namesto da bi se zanašal na najemnike. Osredotočil se je tudi na Anatolijo, ki je bila krušna žila cesarstva, in začasno opustil Egipt, vendar je poskrbel, da so se njegovi prebivalci nahranili. »
« Narodnjaki so verjeli, da bodo ruski podaniki tvorili jedro revolucionarnega razreda, ki se bo dvignil in zrušil carsko samoupravo, če bodo ustrezno izobraženi. Namesto tega so bili podaniki zelo nezaupljivi do urbanih in izobraženih narodnjakov in v mnogih primerih so podanike izročili lokalnim oblastem. »
« Znanstveniki menijo, da je jedro planeta Uran sestavljeno iz kamnitega kovinskega materiala, podobnega Zemljinemu, čeprav nekoliko večjega, in da to jedro prekriva ocean tekočega vodika. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021