Primer stavkov z «antični»

« Veliko je dokazov (npr. v antični umetnosti, arheoloških najdbah starodavnih naselij itd.), da je bila Mezopotamija nekoč travnik, na katerem so lahko živele tako velike črede živali kot tudi bogati pridelki. »
« Egiptu je antični svet zavidal njegovo neverjetno bogastvo, ki je bilo neposredna posledica ogromnega presežka žita, ki ga je zagotavljalo poplavljanje Nila. »
« V antični Grčiji so lahko gospodarji sužnjev zakonito ubijali, posiljevali ali pohabljali sužnje, če se jim je zdelo primerno. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021