Stavki z «jezikovna»

« Delitev je geografska in jezikovna: starodavna sumerščina ni povezana z nobenim sodobnim jezikom, akadska jezikovna družina pa je bila semitska, povezana s sodobnimi jeziki, kot sta arabščina in hebrejščina. »
« Ena od sprememb, ki je trajala vse do danes, je bila jezikovna. Za razliko od grščine v helenističnem obdobju naj bi arabščina med arabskimi osvajanji nadomestila domači jezik osvojene dežele. »
« Ta jezikovna enotnost je bila zelo koristna za trgovino ter kulturno in intelektualno izmenjavo, saj je bilo mogoče potovati od Španije do Indije in govoriti en jezik, prav tako pa je bila pred razbojniki zaščitena z eno upravo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021