6 stavkov z «gospodarsko»

« Prizadevali so si za vso gospodarsko proizvodnjo in trgovsko mrežo Uruka, saj je bil mestni bog zaščitnik "lastnik" mesta, kar je upravičevalo nadzor duhovščine. »
« To je bil čas, ko je bila grška polis gospodarsko in vojaško najmočnejša ter umetniško in intelektualno najbolj inovativna in produktivna. »
« Suženjstvo je bilo v rimski družbi veliko gospodarsko gonilo. »
« Samostani in samostani so morali biti gospodarsko samozadostni, saj so na svojih zemljiščih nadzorovali kmetijstvo in obrt. »
« Številne francoske regije so gospodarsko trpele, saj so se zaprle luksuzne trgovine, spopadi pa so opustošili celotne regije. »
« Prav tako je Španija zamudila nadaljnjo gospodarsko širitev zahodne Evrope; vojna je spodkopala gospodarstvo srednje Evrope, zato se je središče gospodarske dinamike preselilo na atlantsko obalo, zlasti v Francijo, Anglijo in na Nizozemsko. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021