6 primer stavkov z «daleč»

« Ni daleč od tega, če rečemo, da je bila najpomembnejša naloga mezopotamskih duhovnikov prositi bogove za milost. »
« Šel je tako daleč, da je trdil, da je Aten edini bog, kar se je Egipčanom, ki so bili izrazito politeistični, zdelo absurdno. »
« Po judovskem verovanju je bila daleč najpomembnejša stvar, ki jo je naredil Abraham, sprejetje zaveze, obljube med Bogom Jahvejem ("ime" Boga izhaja iz hebrejskih znakov za stavek "Jaz sem, ki sem", skrivnostni odgovor Boga, ko ga je prerok Mojzes vprašal po njegovem imenu) in Hebrejci. »
« Grške kolonije daleč od Grčije so bile prav tako pomembne kot najstarejši polis v sami Grčiji, saj so ustvarile skupno grško civilizacijo po vsem sredozemskem svetu. »
« Glede na vse to je bil ta načrt pretiran; Perzija je bila daleč največja "velesila" tistega časa in od konca perzijske vojne pred več kot stoletjem so številni Grki služili perzijskim kraljem kot plačanci in trgovci. »
« Lastništvo zemlje je bilo daleč najpomembnejši dejavnik bogastva, zaradi prevladujočega suženjstva pa je ekonomija obsega narekovala, da je družina lahko ustvarila več bogastva, če je imela pod nadzorom več zemlje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021