Stavki z «literarnega»

« Spominjamo se ga kot Epa o Gilgamešu, najstarejšega ohranjenega literarnega dela, ki je najbolj znana od ohranjenih zgodb iz Mezopotamije. »
« Za kratek čas je prišlo do ponovnega razcveta literarnega in umetniškega eksperimentiranja, primerljivega z začetkom dvajsetih let prejšnjega stoletja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021