Stavki z «babilonskega»

« Najpomembnejši ohranjeni zakonik je zakonik babilonskega kralja Hammurabija iz leta 1780 pred našim štetjem. »
« Najpomembnejša posledica babilonskega ujetništva in velike zahodne shizme je bila preprosta: moralna in duhovna avtoriteta cerkvene hierarhije je bila močno omajana. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021