6 stavkov z «govorijo»

« Zakoni govorijo o globoki skrbi za pravičnost: zakonik si je prizadeval zaščititi ljudi pred nepoštenimi pogoji za posojila, zagotavljal je odškodnino za premoženjsko škodo in celo določal odgovornost mestnih uradnikov za lovljenje zločincev. »
« Turki so med seboj povezana skupina ljudstev, ki izvirajo iz Srednje Azije; govorijo več sorodnih narečij in imajo skupno etnično poreklo. »
« Zgodovinarji zdaj pri obravnavi tega pojava govorijo o "splošni krizi sedemnajstega stoletja". »
« -Oni govorijo o meni," ji je rekla Chelsey in pokazala na dva otroka, ki sta se v njuni bližini hudomušno hihitala. »
« Spodbujajte jih, da govorijo o sebi. »
« Mnogi moški težko govorijo o svojih strahovih, ko gre za njihovo zdravje. "To izvira iz stare ideje, da mora biti moški tisti močnejši v paru," pojasnjuje psihologinja Mel Krantzler. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021