5 primer stavkov z «celotnem»

« Vendar pa je v celotnem obdobju ostalo veliko kulturnih, duhovnih in intelektualnih tradicij nespremenjenih. »
« V celotnem rimskem cesarstvu so cesarji postavljali velike cerkvene stavbe. »
« V celotnem obdobju zgodnjega srednjega veka (od konca Zahodnega rimskega cesarstva do 11. stoletja) so bili papeži zunaj Italije le redko priznani kot vladarji Cerkve. »
« Anglikanska cerkev je bila nominalna cerkev v celotnem kraljestvu in samo anglikanci so lahko zasedali javne funkcije kot sodniki ali člani britanskega parlamenta, zakonodajnega telesa, v katerem je prevladovalo zemljiško plemstvo. »
« Skratka, Enciklopedija naj bi bila nekakšen vodnik po celotnem področju človeške misli in tehnike, najsodobnejši opis vsega znanja, ki bi bilo po mnenju tipičnega filozofa potrebno za izboljšanje sveta. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021