5 primer stavkov z «egipčanskih»

« V treh velikih egipčanskih dinastijah in v vmesnih obdobjih so pisarji zagotavljali kontinuiteto. »
« Kralj Džoser je bil v egipčanskih virih znan po svoji modrosti, stoletja po svoji smrti pa je postal legendarna osebnost za poznejše Egipčane. »
« V egipčanskih virih je le malo arheoloških ali besedilnih dokazov, ki bi podpirali zgodbo o popolni zasužnitvi Hebrejcev, razen omemb kanaanskih delavcev v egipčanskih virih. »
« Potomci prvih egipčanskih faraonov ("cigan" izhaja iz "egipčan", kot je dobro znano), ki jih v vsej vesoljni zgodovini neslavnosti ni nihče zagovarjal. Tega ne počnejo niti zdaj, ne glede na to, kako zelo si zaslužijo enakopravno obravnavo. »
« Razvozlati skrivnost razumevanja egipčanskih hieroglifov je bila zasluga naključja in seveda nekaj vpogleda. Majhen kos črnega bazalta - znan kot Rozetin kamen - je bil ključ in najti ga je bila sreča. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021