5 stavkov z «bronasti»

« V bronasti dobi so nastajale in se razvijale vse bolj izpopolnjene antične države, od katerih so nekatere postale polnopravni imperiji. »
« Na področju kmetijstva so bronasti plugi omogočali večje pridelke. »
« V bronasti dobi sta se na zahodu pojavili prvi izrazito grški civilizaciji: Minojci na otoku Kreta in Mikenci v sami Grčiji. »
« Prav tako so nekatere ideje in prepričanja, ki so nastala v bronasti in železni dobi, predvsem judovstvo, igrale pomembno vlogo pri oblikovanju poznejše zgodovine ne le zahodne civilizacije, temveč tudi velikega dela svetovne zgodovine. »
« V bronasti dobi sta bili Minojci in Mikenci dve od civilizacij, ki sta bili del mednarodne trgovinske in diplomatske mreže v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021