Primer stavkov z «manjšimi»

« V spopadih z manjšimi mestnimi državami in kraljestvi je bron zmanjševal možnosti, saj so si te težje privoščile celotne vojske, opremljene z bronastim orožjem. »
« Med manjšimi sestavinami Jupitrove atmosfere so metan, amoniak, voda in ogljikov monoksid. Razen vode je vse drugo za nas zelo moteče. »
« Nekdo jih je nekoč v špansko govorečem kraju začel uporabljati in sčasoma so prišli tudi k nam, pogosto z manjšimi spremembami. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021