Primer stavkov z «gojiti»

« Zato so se naučili gojiti oljke za proizvodnjo oljčnega olja in grozdje za proizvodnjo vina, dveh proizvodov, po katerih je bilo v antičnem svetu veliko povpraševanje in ki sta bila dovolj donosna, da sta omogočala pomorsko trgovino. »
« Psiholog Thomas Berndt opozarja: "Otroci ne morejo gojiti prijateljstev, če se ne srečujejo pogosto. Okoliščine lahko od staršev zahtevajo, da olajšajo srečanja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021