Stavki z «feničanske»

« V družbah, kot so bile feničanske, tako ni bilo potrebe po pisarjih, saj so lahko postali pismeni tudi navadni obrtniki. »
« Nekdaj neodvisne feničanske mestne države znotraj asirskega območja nadzora so se raje vdale, plačevale davek in se podrejale asirskim uradnikom, kot da bi se soočile z njihovo jezo v boju. »
« Iz feničanske različice so jonski Grki razvili lastno zlogovno abecedo (prejšnji grški pisalni sistem, linearni B, je izginil v grški temni dobi). »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021