Primer stavkov z «bogatejše»

« Severno Izraelsko kraljestvo je bilo večje, bogatejše in bolj svetovljansko. »
« Sčasoma so se te večje in bogatejše skupine združile v sile, ki so resno ogrožale rimske meje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021