Primer stavkov z «judovstvu»

« Nasprotno pa se je v zgodnjem judovstvu razvilo prepričanje, da je Jahve globoko vpleten v dejanja svojega izbranega ljudstva, tako skupine kot posameznikov, ne glede na njihov družbeni položaj. »
« Molitev judovstvu ni tuja, vendar večina rabinov raje prosi za modrost in ne za olajšanje trpljenja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021