6 primer stavkov z «enotno»

« Ko je prerok Ezra sestavil Toro v enotno sveto besedilo, je bila ena od uradnih nalog znanstvenih voditeljev judovske skupnosti, rabinov, skrbno prepisovanje Tore, znak za znakom, s čimer so zagotovili, da je ostala enaka ne glede na to, kam so Judje odšli. »
« Darej I. je vzpostavil tudi enotno birokracijo in vladni sistem po vsem cesarstvu, da bi poenotil obdavčitev in pojasnil, kaj se pričakuje od posameznih področij. »
« Kelti niso bili enotno cesarstvo; bili so plemensko ljudstvo, ki si je delilo skupno kulturo in verovanja ter nekatere tehnologije, povezane z metalurgijo in kmetijstvom. »
« Rusija ni bila enotno kraljestvo, ampak je vsakemu večjemu mestu vladal knez, knezi pa so se pogosto spopadali med seboj. »
« Germansko rimsko cesarstvo je po Karlu Velikem ostalo enotno le kratek čas; njegovi trije vnuki so ga razdelili in nikoli več ni doživelo prave politične enotnosti. »
« Sama narava preloma z enotno avtoritarno institucijo je sprožila številna konkurenčna gibanja, od katerih so se nekatera neposredno zgledovala po Luthru in bila z njim povezana, številna pa kmalu niso. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021