6 stavkov z «enotno»

« Oblikovali so manjše skupine in napadali enotno. »
« Drugi dejavnik pri razvoju ideje zahodne civilizacije se je pojavil po tem, ko je Rim kot enotno cesarstvo prenehal obstajati, v času, znanem kot srednji vek. »
« Staro kraljestvo je združilo Egipt pod enotno vladarsko hišo, razvilo sisteme vodenja zapisov in oblikovalo pomembno kasto pisarjev, kraljevih birokratov, ki so obvladali hieroglifsko pisavo. »
« Ko je prerok Ezra sestavil Toro v enotno sveto besedilo, je bila ena od uradnih nalog znanstvenih voditeljev judovske skupnosti, rabinov, skrbno prepisovanje Tore, znak za znakom, s čimer so zagotovili, da je ostala enaka ne glede na to, kam so Judje odšli. »
« Darej I. je vzpostavil tudi enotno birokracijo in vladni sistem po vsem cesarstvu, da bi poenotil obdavčitev in pojasnil, kaj se pričakuje od posameznih področij. »
« Kelti niso bili enotno cesarstvo; bili so plemensko ljudstvo, ki si je delilo skupno kulturo in verovanja ter nekatere tehnologije, povezane z metalurgijo in kmetijstvom. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021