8 stavkov z «oblike»

« Stari Grki so ustvarili oblike politične organizacije in pristope k učenju, ki so bili in so še vedno zelo vplivni. »
« Stari Grki so ustvarili dramske oblike, kot sta komedija in tragedija; »
« Različne oblike predstavniških teles plemstva, cerkve in (običajno) mest so imele pravico odobriti nove davke; »
« Razvoj te zgodnje oblike kapitalizma je nedvomno izviral iz Nizozemske, od tam pa se je razširil. »
« V 18. stoletju so se pojavile tudi nove oblike medijev in novi forumi za razprave, ki so ustvarili večjo in bolje obveščeno javnost kot kdaj koli prej v evropski zgodovini. »
« Razsvetljenski misleci so trdili, da so najboljše oblike vladavine tiste z racionalnimi zakoni, katerih cilj je služiti javnemu interesu. »
« Gobineau se je raje odločil, da bo prevzel jezik prevladujoče oblike intelektualne avtoritete poznega devetnajstega stoletja: znanosti. »
« Frankfurtski kongres je bil kvintesenčni izraz te oblike disfunkcije: strastni, izobraženi možje, večinoma pravniki, ki so imeli kljub vse večji priljubljenosti nemškega nacionalizma le malo neposrednih povezav z večino nemškega prebivalstva. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021