7 stavkov z «celini»

« Potovali so po vsej severnoameriški celini in vzpostavili odnose s številnimi indijanskimi plemeni, kar je utrlo pot trgovcem s krznom, kot je bil John Jacob Astor, ki je pozneje ustanovil trgovske postojanke, ki so utrdile ameriške pravice do Oregona. »
« Mikenci so živeli na grški celini in egejskih otokih ter so bili znani predvsem kot trgovci in morski napadalci. »
« Čeprav so Evropejci hitro ugotovili, da sta Ameriki povsem novi celini, so vztrajno iskali zahodno pot v Azijo. »
« Jakob I., ki so ga navdihnili dogodki na celini, je želel vztrajati pri "kraljevski prerogativi", pravici kralja, da vlada s silo volje. »
« Medtem ko je absolutizem postal prevladujoči politični način na celini, je Velika Britanija ubrala drugačno in nasprotno politično pot. »
« Newton je sprva pisal v latinščini, da so ga lahko brali njegovi vrstniki na celini, pozneje pa so bila njegova dela v angleščini. »
« Medtem ko je Francija ostala najmočnejša kraljevina na evropski celini, Velika Britanija na oceanih ni imela več resnih tekmecev, kar ji je omogočilo, da je v 19. stoletju postala prevladujoča svetovna imperialna sila. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021