6 primer stavkov z «javne»

« Ta ideja javne razprave in tekmovanja je imela velik vpliv na razvoj grške kulture, ki se je pozneje razširila po vsem Sredozemlju. »
« Sčasoma so se javne storitve razširile na pomoč revnim, ki je vključevala brezplačno razdeljevanje hrane v mestih najrevnejšim slojem stalnih prebivalcev. Ta praksa ni imela nobene zveze z dobrodelnostjo; bila je preprosto sredstvo za ohranjanje miru v rastočih mestih. »
« Poleg tega so bile javne igre in gledališke predstave brezplačne, subvencionirala jih je država ali elita, ki je razkazovala svoje bogastvo (najbolj priljubljeni so bili cirkusi: konjske dirke na stezi). »
« Tradicionalne rimske javne zgradbe, kot so forumi, gledališča, kopališča itd., so bile pogosto zanemarjene v korist krščanskih cerkva, številni templji rimskih bogov in druge javne zgradbe pa so bili preurejeni v cerkve. »
« Militantne aktivistke, ki so organizirale javne demonstracije, je policija večkrat brutalno napadla, aretirane pa so prisilno hranili, ko so začele gladovno stavkati. »
« Mussolini je organiziral velike javne predstavitve in zborovanja ter skrbno nadzoroval, kako je bil predstavljen v medijih: tisk je prepovedal omenjati njegovo starost ali rojstni dan, da bi ustvaril iluzijo, da se nikoli ni postaral. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021