6 stavkov z «fazi»

« V fazi, v kateri sem bil, je bila najbolj indicirana radikalna prostatektomija. »
« V tej fazi bolezni je deček skoraj ves čas trpel in je jemal velike odmerke protibolečinskih zdravil, ki so imeli le malo učinka. Položaj se je zdel brezupen. »
« Ker v tej fazi bolezni ni mogel več uporabljati pisala in papirja ali pisalnega stroja, je moral tudi najdaljše izračune opraviti brez ene same note - kar je bilo po besedah enega od njegovih sodelavcev "primerljivo z Mozartom, ki je lahko sestavil celotno simfonijo in jo zadržal v mislih, preden jo je zapisal na partituro". »
« V tej zgodnji fazi so imeli navadni državljani malo dejanske politične moči; pomemben je bil precedens, da so se sestajali, da bi razpravljali o politiki. »
« Tu je obstajala vzporednica s prepričanji starih Egipčanov, ki so prav tako (v svoji ekspanzionistični fazi med Novim kraljestvom) trdili, da bodo s koncem meča v kaotični svet vnesli red. »
« Opozoriti je treba, da pozivi k reformam v Cerkvi niso bili nič novega in da se je Luter v tej fazi zagotovo videl kot ambiciozen reformator, ne pa kot revolucionar. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021