Primer stavkov z «glasovali»

« Vendar je tudi v polemiki, kjer državljani niso neposredno glasovali o zakonih, obstajal močan občutek skupnosti, iz katerega se je razvil koncept državljanske kreposti: zamisel, da je najvišja moralna naloga postaviti dobro skupnosti nad lastne sebične želje. Ta koncept je bil v drugih delih antičnega sveta skoraj neprimerljiv. »
« V Firencah so državljani glasovali o zakonih in zasedali uradniške položaje za določen čas, v sistemu pa so prevladovale vplivne družine. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021