5 primer stavkov z «enaki»

« Poleg tega so bili vsi grški državljani enaki pred zakonom, kar je bil radikalen odklon, saj je večina drugih civilizacij imela različne sklope zakonov, ki so temeljili na razredni pripadnosti (vendar je bilo v grškem pojmovanju "enakosti" precej ironije). »
« Razsvetljenski misleci so menili, da morajo biti vsi državljani enaki pred zakonom. »
« Začetna trditev, da morajo biti vsi državljani enaki pred zakonom, se je zdela dovolj preprosta, dokler se ni morala skupščina odločiti, ali ta enakost velja tudi za druge ljudi, ne le za tiste, ki so imeli večino francoske zgodovine monopol nad kakršnim koli političnim zastopstvom: Katoliški moški lastniki premoženja. »
« Samo če so fizikalni zakoni v tem vesolju popolnoma enaki našim. Mi imamo na primer tri prostorske dimenzije, vendar ima lahko zgoščevanje, ki je sledilo velikemu poku, v drugih vesoljih drugačne rezultate in povzroči šest ali sedem dimenzij. »
« Zaradi kulture smo enaki ali drugačni od drugih ljudi, ki živijo na svetu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021