Primer stavkov z «častili»

« Vsi Grki so častili isti panteon bogov. »
« Arabci so bili politeisti in so častili različne bogove, povezane z različnimi oazami v puščavi. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021