Primer stavkov z «aristokrati»

« Hopliti so bili politično pomembni, saj niso bili vedno aristokrati, čeprav so morali biti svobodni državljani, ki so si lahko sami plačali orožje. »
« Glavni problem je bil, da so imeli aristokrati v lasti večino zemlje, na kateri so delali drugi kmetje, mnogi od teh kmetov so bili vse bolj zadolženi pri aristokratih in v skladu z atensko zakonodajo so lahko vsakogar, ki ni mogel plačati dolga, zakonito zasužnjili. »
« Podobno so vsi rimski aristokrati do konca republike svojo politično moč pridobivali z vojaško slavo, pa še takrat je bila vojaška slava vse, kar je bilo potrebno, da je človek dosegel kakršno koli politično pomembnost. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021