Primer stavkov z «atenske»

« Ključni razvoj atenske politike je bil posledica dejstva, da so si premožni trgovci in kmetje lahko privoščili nakup orožja in oklepov, vendar so bili izključeni iz političnega odločanja. To je bil klasičen primer, ko so se hopliti vedno bolj jezno odzivali na politično prevlado aristokracije. »
« Velika ironija je torej v tem, da je bilo najslavnejše obdobje atenske demokracije in filozofije financirano s črpanjem bogastva iz grških sestrskih mest. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021