6 stavkov z «širitev»

« Zoroastrizem pa je bil duhovna utemeljitev za širitev perzijskega imperija. »
« Rimska širitev se je začela pod vodstvom konfederacije zavezniških mest, Latinske lige. »
« Nova strogost izobraževanja in širitev katedralnih šol, ki je bila deloma posledica priljubljenosti osebnosti, kot je bil Peter Abelard, sta privedla do nastanka prvih pravih univerz. Sprva so bili primerljivi z obrtnimi cehi, s študentskimi in fakultetnimi organizacijami, ki so se pogajale o ceni šolnine in preprečevale nepooblaščenim profesorjem, da bi prelisičili študente. »
« Vendar se je v 15. stoletju začela dolga širitev evropske moči v preostali svet. »
« Posledica tega je bila dramatična širitev evropskega vpliva ali neposrednega nadzora na območjih sveta, kjer Evropa nikoli prej ni imela vpliva. »
« Čeprav je Napoleon načrtoval širitev svojega imperija, je bila večina njegovih najboljših vojakov ujeta v Španiji. Napoleon je okupacijo označil kot "špansko razjedo", rano v svojem imperiju, ki ni nehala krvaveti. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021