Primer stavkov z «celota»

« Grki kot celota so bili po koncu vojne manj izolirani in bolj svetovljanski, kar pomeni, da so bili vsaj nekateri predsodki o grški superiornosti utišani. »
« Bizanc kot celota je svoje visokokakovostne končne izdelke prodajal zahodni Evropi v zameno za surovine, kot sta ruda in hrana. »
« Čeprav je evropska kultura kot celota postala bolj pesimistična in ksenofobična, je ena regija pridobivala bogastvo in veljavo prav zaradi svojih trgovinskih in kulturnih povezav na dolge razdalje: severna Italija. Tam se je začela renesansa. »
« Na splošno je plemstvo kot celota predstavljalo največ 4 % celotnega prebivalstva (s posebnimi izjemami, kot sta Poljska in Madžarska, ki sta imeli veliko število plemičev, od katerih je bila večina komaj kaj bogatejša od kmetov). »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021