8 primer stavkov z «filozofi»

« Najbolj znani grški filozofi - Sokrat, Platon in Aristotel - so bili bodisi rojeni v Atenah (Sokrat in Platon) bodisi so v Atenah študirali in poučevali (Aristotel). »
« Med prvimi filozofi klasične grške dobe so bili sofisti: potujoči učitelji, ki so učence učili vseh vidikov mišljenja. »
« Moški, ki so postali najslavnejši grški filozofi vseh časov, se s tem stališčem odločno niso strinjali. »
« Mnogi najbolj znani in pomembni filozofi so bili pravzaprav Francozi, vendar so bili med njimi tudi pomembni Angleži, Škoti in Prusi. »
« Med najvidnejšimi filozofi so bili naslednji. »
« Na splošno so filozofi ponavadi odkrito napadali najhujše krivice, ki so jih zaznavali v kraljevih vladah in organiziranih cerkvah, hkrati pa so bili tako skeptični do intelektualnih sposobnosti navadnih ljudi, da skoraj nihče od njih ni zagovarjal drugega političnega sistema kot boljšo in bolj racionalno različico monarhije. »
« Vodilni eksistencialistični filozofi so vse bolj trdili, da je pristnost mogoče najti tudi kot del skupnega projekta z drugimi, vendar le, če ta projekt ne podleže ideološkemu ali verskemu dogmatizmu. »
« O demokraciji so filozofi in vladarji skozi stoletja razpravljali kot o dejanski obliki vladavine in kot o teoretični možnosti. Te razprave so vplivale na sodobno idejo demokracije, kot jo poznamo danes. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021