Primer stavkov z «določal»

« Sprejel je tudi nov zakon, ki je določal, da so lahko atenski državljani samo otroci atenskih staršev, kar je povečalo pomen atenskih žensk, hkrati pa še bolj utrdilo atensko domišljavost v odnosu do drugih grških mest; Atenčani so želeli, da je državljanstvo njihova skrbno varovana dobrina. »
« "Resnične" moči posameznega cesarja ni določal cesarski naslov, temveč druge dežele in naslovi, ki jih je podedoval po običajnem dinastičnem nasledstvu. »
« Napoleonov zakonik je v 231. členu določal, da mora mož zaščititi svojo ženo, žena pa mora ubogati svojega moža. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021