Stavki z «gospodarji»

« V antični Grčiji so lahko gospodarji sužnjev zakonito ubijali, posiljevali ali pohabljali sužnje, če se jim je zdelo primerno. »
« Judje so se prav tako borili z grškimi gospodarji, kar je bilo še težje, saj so jim najprej vladali Ptolemajci, nato pa Selevkidi. »
« V teh stoletjih so kmetje dejansko poslovali zelo dobro; pogosto so se lahko s svojimi gospodarji dogovorili za stabilne rente in nastal je dokaj uspešen razred zemljiških kmetov, ki so uživali tradicionalne pravice v odnosu do plemstva. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021