Primer stavkov z «filozofiji»

« Nasprotno pa so grški pristop k filozofiji, gledališču, zgodovini, znanstveni misli in umetnosti ostali živa dediščina tudi po koncu klasične dobe. »
« Prav v filozofiji so Grki najbolj radikalno prekinili z nadnaravnimi razlagami življenja in mišljenja ter namesto tega poskušali vzpostaviti moralne in etične kodekse, raziskati politično teorijo in razumeti človeške motivacije, vse v smislu človeškega uma in človeških sposobnosti. »
« Marxu se je v štiridesetih letih 19. stoletja, ko je prvič pisal o filozofiji in ekonomiji, revolucija zdela ne le mogoča, temveč tudi verjetna. Po neuspehu revolucij leta 1848 pa je svojo pozornost odvrnil od revolucije in se posvetil notranjemu delovanju samega kapitalizma. »
« Nekatere najpomembnejše spremembe v umetnosti in filozofiji v povojnem obdobju so bile posledica moralne izčrpanosti, ki je bila posledica vojne; ta je v Evropi vztrajala več let in se še povečala z odkritjem razsežnosti holokavsta. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021