Stavki z «humanizma»

« Prav tako je bila glavna tema humanizma pragmatična brezbrižnost do bogov in usode - eden od grških filozofov, Ksenofan, je zavračal že samo idejo o človeku podobnih bogovih, ki posegajo v vsakdanje življenje. »
« Iz renesančnega humanizma so izhajala nekatera zelo sodobna pojmovanja individualnosti in zamisel, da bi morala izobrazba voditi k vsestransko razvitemu posamezniku. »
« Renesančnim mislecem je bilo skupno to, da so sprejeli ideale humanizma in jih navdihnili za nove in inovativne pristope k filozofiji, filologiji (preučevanju jezika), teologiji, zgodovini in politični teoriji. »
« Znanstvena revolucija se je razvila iz renesančnega humanizma. Do konca 16. stoletja so bili humanistični učenjaki vse bolj nezadovoljni z nekaterimi antičnimi avtorji, saj ti niso pojasnili vsega. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021