Stavki z «humanistov»

« Osnovno stališče humanistov je, da če bogovi obstajajo, se zdi, da jih ne zanima posebej, kaj ljudje počnejo ali govorijo, zato se je bolje osredotočiti na oprijemljivi svet človeškega življenja. »
« Vendar pa je treba pri obravnavi humanističnega izobraževanja upoštevati pomembno opozorilo. Čeprav je večina moških humanistov podpirala izobraževanje deklet, so vztrajali, da mora biti zelo drugačno od tistega, ki je na voljo dečkom. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021