Primer stavkov z «gledalcu»

« Grška komedija pa naj bi v gledalcu vzbudila posmeh in vesel prezir do napak drugih, ne pa sočutje. »
« Srednjeveške slike so gledalcu pogosto predstavljale stvari z več zornih kotov hkrati in niso imele občutka za tridimenzionalno perspektivo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021