Primer stavkov z «humorja»

« Aristofan si ni privoščil le prostaškega humorja, ki je bil med Grki priljubljen (celo po današnjih merilih je komedija Lizistrata polna "umazanih" šal), temveč je pokazal tudi izjemno zavedanje in sočutje do družbenega položaja grških žensk. »
« Osebno je bil Newton brezbrižen, brez humorja in prepirljiv. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021