Primer stavkov z «glavnim»

« Družba American Airlines je glavnim junakom epizode ponudila brezplačen prevoz, hotel Holiday Inn pa brezplačno prenočišče. »
« To je primerljivo z glavnim mestom gotskega galskega kraljestva Toulouse, ki je imelo 15.000 prebivalcev (kar je bilo po takratnih standardih za Zahodno Evropo veliko mesto!). »
« Habsburška linija Svetega rimskega cesarstva je ostala močno povezana z Avstrijo in njenim glavnim mestom Dunajem. Ta linija je še naprej vladala Avstrijskemu cesarstvu, politični enoti, ki je združevala Avstrijo, Madžarsko, Češko in več drugih ozemelj v južnem delu Srednje Evrope. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021