Stavki z «oblikoval»

« Tako je Tukidid zavestno oblikoval argument (tezo) in jo zagovarjal z zgodovinskimi dokazi, natanko to, kar se od zgodovinarjev in študentov zgodovine pričakuje v njihovih pisnih delih. »
« Sčasoma je Einstein oblikoval enačbe, ki so napovedovale, da vesolje ne more biti statično. Te enačbe so bile pozneje potrjene, kar je botrovalo nastanku teorije velikega poka. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021