6 primer stavkov z «argument»

« Tako je Tukidid zavestno oblikoval argument (tezo) in jo zagovarjal z zgodovinskimi dokazi, natanko to, kar se od zgodovinarjev in študentov zgodovine pričakuje v njihovih pisnih delih. »
« Čeprav je bil renesančni argument o degradaciji srednjeveške kulture pretiran (srednjeveško intelektualno življenje je v poznem srednjem veku cvetelo), sta v renesansi nedvomno obstajala drugačen intelektualni pogum in optimizem, ki sta izhajala iz vrnitve h klasičnim in ne srednjeveškim vzorcem. »
« De la Barre je podoben argument uporabil za neevropska ljudstva in trdil, da so med tistimi, ki so jih pozneje imenovali "rase", le kozmetične razlike. »
« Osnovni argument, na katerem je temeljila misel razsvetljenstva, je, da je razum univerzalen in prirojen ljudem ter da bi človeštvo naravno prišlo do harmonične družbe, če bi se lahko znebilo škodljivih vzorcev tradicije, vraževerja in nevednosti. »
« Osnovni argument konservativizma je bil, da sta francoska revolucija in Napoleon že pokazala, da je preveč sprememb in inovacij v politiki uničujočih. »
« Skratka, osrednji argument knjige Konec zgodovine in zadnji človek je, da človeštvo vstopa v novo fazo, v kateri so bila rešena bistvena politična in gospodarska vprašanja preteklosti. Tržni kapitalizem in liberalna demokracija naj bi se odslej združila v simbiozi. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021