Primer stavkov z «filozofske»

« Sofisti niso imeli skupne filozofske doktrine, razen ideje, da je resnica relativna in da se mora življenje osredotočiti na dosežke posameznika. »
« Dejstvo, da so se filozofske oblike, ki so bile pogosto radikalno usmerjene, razmahnile ob naraščajočem blagostanju povojne potrošniške družbe, je nekoliko ironično: nezadovoljstvo z ljudskimi vrednotami in zahteva po večji družbeni svobodi sta rasla hkrati s širjenjem gospodarskih možnosti za mnoge ljudi, celo navkljub njemu. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021