6 stavkov z «argumente»

« Federalisti, zlasti John Jay, Alexander Hamilton in James Madison, so javnosti predstavili svoje argumente v znani seriji esejev, znani kot Federalistični dokumenti. »
« V odgovor na te argumente so južnjaki trdili, da so bili delavci v tovarnah na severu obravnavani slabše kot sužnji. Njihovo delo je bilo dolgočasno in slabo plačano. Njihov skromen zaslužek so porabili za neustrezno hrano, oblačila in stanovanja. Takšno življenje ni bilo dostojanstveno. »
« Namesto tega je Sokratova prepričanja in argumente zapisal njegov učenec Platon, ki jih je kljub Sokratovemu prezira do pisane besede zapisal v prozi. »
« Gospa Thatcher je svoje argumente podkrepila z dejstvi in številkami. John Major ji je nasprotoval. Razprava se je zavlekla in nobena stran ni popustila niti za milimeter. »
« Države, ki zahtevajo suverenost nad ozemljem, uporabljajo zgodovinske argumente, kot je zgodnja zasedba ene od držav, in geografske argumente, kot je kontinuiteta naravnih meja. »
« Sociolog Pierre Bourdieu navaja tri argumente, zaradi katerih dvomi o uporabi anket za razjasnitev javnega mnenja o določenem vprašanju: »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021