Primer stavkov z «huje»

« Še huje, če bi se premaknila masivna plošča ob vhodu v galerijo ali balvan, v katerem je zaprt Dwayne, bi vsi umrli. »
« Še huje je bilo, da je bil Karel V. preveč zaposlen z vojnami proti Franciji, da bi si resnično prizadeval za zatrtje luteranstva. »
« Da bi bilo še huje, me George naslednje tri dni ni poklical. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021