6 stavkov z «širili»

« Ko so se plini širili, so pritiskali na šive in me silili, da sem se od bolečin podvojil. »
« Kralji so podpirali zoroastrske templje in širili vero vsaj deloma zato, ker jih je vera podpirala: magi ali duhovniki so pridigali za nadaljnjo moč in širitev cesarstva. »
« Vendar Grki te kulture in prepričanj niso nikoli širili med ne-Grke, tako zaradi grškega prepričanja o lastni superiornosti kot tudi zaradi svoje relativne šibkosti pred velikimi imperiji, kot je bila Perzija. »
« Ohranjali so meje (ali, kot v primeru Trajana, jih širili), gradili javna dela in infrastrukturo ter zmanjšali spopade med elitami na minimum. »
« Misijonarje je pošiljal v dežele zunaj kraljestev, da bi širili krščanstvo, tako zaradi iskrene želje po reševanju duš kot zaradi pragmatične želje po večjem vplivu Cerkve. »
« Hkrati so se vse bolj širili železni podkovi, ki so močno povečali sposobnost konj za pridobivanje uporabne mišične moči, in železni plugi, ki so se izkazali za bolj učinkovite pri kopanju zemlje. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021