Primer stavkov z «dediščino»

« Sama dinastija je bila zelo ponosna na svojo grško dediščino, kolonije grških vojakov pa so bile hrbtenica ptolemajske vojske. »
« Prav tako so Sasanidi identificirali sebe, Iran in dediščino prejšnjih perzijskih dinastij ter tako združili bistvene sestavine perzijske zgodovinske identitete. »
« Sodobna Evropa se spopada z dediščino povojnega obdobja. »
« Vsaka generacija, ki si deli zemljo in dediščino planeta, ima kot skrbnica prihodnjih generacij dolžnost, da prepreči nepopravljivo in nepovratno škodo življenju na Zemlji ter človekovi svobodi in dostojanstvu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021