6 primer stavkov z «elit»

« Grščina je bila še vedno državni jezik in jezik elit, perzijski trgovski jezik aramejščina se je še vedno uporabljal v večini dežel, številni lokalni jeziki pa so takrat obstajali kot domači jeziki. »
« Poleg rimskih elit je bila Neronova druga velika tarča zgodnjekrščansko gibanje, ki ga je krivil za požig Rima in ga neusmiljeno preganjal (na tisoče jih je ubil v gladiatorski areni, raztrgali so jih divje živali). »
« Generacije evropskih elit so za časa svojega življenja ali v okviru posmrtne zapuščine podeljevale zemljo zlasti samostanom in redovnicam. Rezultat tega je bil osupljiv podatek, da so imeli samostani v poznem srednjem veku v lasti 20 % obdelovalnih površin v Zahodni Evropi. »
« V prihodnosti je bilo vse več političnih elit bolj podobnih dvorjanom v Castiglionejevem slogu kot pa grobijanskim srednjeveškim vitezom ali "možem v orožju". »
« Z vidika elit so bila Napoleonova osvajanja še hujša, saj je bil povsod, kamor so se podale francoske vojske, porušen tradicionalni družbeni red. »
« V življenju takratnih družbenih elit so bile vedno prisotne grožnje: grožnja spolne neprimernosti, grožnja finančnega neuspeha, grožnja javnega razkritja nemoralnega vedenja, grožnje, ki so bile vse povezane s sramom. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021