Primer stavkov z «helenističnih»

« Poleg pripovedi raziskovalcev so Grki v helenističnih deželah uživali v zgodbah in zgodovini tujih dežel, ki so jih pisali tamkajšnji domačini. »
« Veleposlaniki helenističnih kraljestev v tujih deželah so včasih pisali poročila o običajih teh dežel (na primer Indije). »
« Jedro helenističnih kraljestev so bila nova mesta, ki jih je ustanovil Aleksander Veliki ali pozneje helenistični monarhi. Največje je bila Aleksandrija v Egiptu, vendar so bila enako velika mesta tudi v drugih kraljestvih. »
« Mitridat VI. je vodil veliko protirimsko koalicijo helenističnih ljudstev najprej v Anatoliji in nato od leta 88 pr. n. št. v Grčiji. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021