Primer stavkov z «helenističnem»

« Glavne zgodovine Mezopotamije, Perzije in Egipta so bile napisane v helenističnem obdobju in prevedene v grščino. »
« Čeprav je imela grška kultura v helenističnem obdobju obdobje neprecedenčnega vpliva, njeni poskusi racionalne (da ne rečemo demokratične) politične analize niso bili glavna sestavina tega vpliva. »
« V helenističnem obdobju je bil torej zagotovo dosežen pomemben intelektualni napredek. Vendar pa ni bilo ustreznih dosežkov na področju tehnologije ali inženirstva. »
« Ta mesta so gradili po helenističnem in rimskem vzoru: načrtovane mreže pravokotnih ulic. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021